Timo Mynttinen

Psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeisen terapian opiskelija

Monipuolinen kokemukseni auttaa sinua elämäsi haastetilanteissa.

Olen toiminut sekä yritysmaailman johtotehtävissä, että psykiatrisena sairaanhoitajana. Näitä kokemuksia hyödyntämällä olen tehnyt tuloksellista psykiatrista hoitotyötä akuutti- ja konsultaatiopsykiatriassa, oikeuspsykiatriassa, nuorisopsykiatriassa, ja päihdepalveluissa. Nyt toimin lisäksi ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja organisaatioiden kehittäjänä.

Kehitän osaamistani edelleen opiskelemalla ratkaisukeskeistä terapiaa Helsingin Lyhytterapiainstituutissa. Valmistun sertifioiduksi (IASTI) lyhytterapeutiksi kesäkuussa 2021. Tavoitteenani on jatkaa opintopolkuani psykoterapeutiksi.

Olen urani aikana auttanut monipuolisesti erilaisissa elämän kriisitilanteissa olevia ihmisiä, päihdeongelmista haastaviinkin mielenterveysongelmiin, sekä työelämän murheisiin.

Asiakkaani ovat arvostaneet erityisesti luottamuksellista ja vuorovaikutteista toimintatapaani.

En täytä asiakkaistani potilastietoja mihinkään digitaaliseen rekisteriin. Näin estetään mahdollinen potilastietojen joutuminen ulkopuolisten käsiin. Kaikki keskustelut ovat tietenkin luottamuksellisia ja salassa pidettäviä.