Timo Mynttinen

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, erikoissairaanhoitaja

Monipuolinen kokemukseni auttaa sinua elämäsi haastetilanteissa.

Olen toiminut yritysmaailman johtotehtävissä, sairaanhoitajana erikoissairaanhoidon vaativissa somatiikan yksiköissä, sekä psykiatrisena sairaanhoitajana. Olen tehnyt psykiatrista hoitotyötä akuutti- ja konsultaatiopsykiatriassa, oikeuspsykiatriassa, nuorisopsykiatriassa, ja päihdepalveluissa. HUS Nuorisopsykiatria on kouluttanut minut kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvaan masennuksen hoitomalliin.

Olen kehittänyt edelleen osaamistani opiskelemalla ratkaisukeskeistä terapiaa Helsingin Lyhytterapiainstituutissa. Valmistuin sertifioiduksi (IASTI) lyhytterapeutiksi kesäkuussa 2021.

Elokuussa 2021 siirryin kokonaan yksityisektorille. Nykyisin minua ammatinharjoittajana työllistää eniten ProNeuron Oy, jossa teen neuropsykiatrista yksilö- ja perhekuntoutusta, ammatillista kuntoutusta, diagnostisia alkukartoituksia, sekä lyhytterapiaa.

Toimin ammatinharjoittajana myös kotisairaanhoidossa, jossa haluan nähdä ihmisen kokonaisvaltaisesti, keskittyen erityisesti henkiseen hyvinvointiin.

Olen urani aikana auttanut erilaisissa elämän kriisitilanteissa olevia ihmisiä. Olen hoitanut vakavia päihde- ja mielenterveysongelmia, ikäviä sairauksia ja tapaturmia.

Asiakkaani ovat arvostaneet erityisesti luottamuksellista ja vuorovaikutteista toimintatapaani, sekä ratkaisukeskeistä työotetta.

En täytä omalla vastaanotollani asiakkaistani potilastietoja mihinkään digitaaliseen rekisteriin. Näin estetään mahdollinen potilastietojen joutuminen ulkopuolisten käsiin. Kaikki keskustelut ovat tietenkin luottamuksellisia ja salassa pidettäviä.

Kouluttajana haluan hyödyntää osaamistani. Erityisen tärkeänä koen ensiapukoulutuksen. Olen toiminut Suomen Punaisen Ristin ensiapukouluttajana vuodesta 2014.

Suomen Yrittäjät ovat myöntäneet minulle Hopeisen yrittäjäristin kesäkuussa 2021. Minulle on myönnetty Suomen sairaanhoitajaliiton yrittäjätunnus marraskuussa 2021. Minut on valittu Suomen suurimman sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestön Tehy:n
yrittäjäjaoston puheenjohtajaksi kaudelle 2022-2024.

Luo kotisivut ilmaiseksi!